Tillgänglighet för Producentansvar

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av Producentansvar. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten Producentansvar uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

I dagsläget är det okänt vilka brister i tillgänglighet som finns i e-tjänsten Producentansvar.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Vi har idag inte fullständig kunskap för vilka brister som finns i Producentansvar. Kontakta därför gärna oss om du upplever hinder i e-tjänsten.

Du kan skicka e-post till oss eller kontakta Kundtjänst, telefon 010-698 10 00.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Webbplatsen publicerades 2019.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 23 september 2020.