Tillgänglighet för LONA

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av LONA, Lokala naturvårdssatsningen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Den här texten beskriver hur e-tjänsten LONA uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Vi har idag inte fullständig kunskap för vilka brister som finns i LONA. Kontakta därför gärna oss om du upplever hinder i e-tjänsten.

Du kan skicka e-post till oss eller kontakta Kundtjänst, telefon 010-698 10 00.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

En förstudie pågår kring hur e-tjänsten ska utvecklas i framtiden.

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven
 • Det finns fel i html-koden som bryter mot kraven i EN 301 549 och WCAG 2.1, WCAG 4.1.1 och WCAG 4.1.2
 • Alt-texter till bilder saknas ibland, WCAG 1.1.1
 • Det finns tillgänglighetsbrister i listor, formulär, tabeller, rubriker och rubrikstruktur, WCAG 1.3.1
 • Återkoppling att sökning pågår visar bara visuellt, WCAG 4.1.3
 • Det finns tillgänglighetsbrister i formulären och dess felmeddelanden, WCAG 1.3.1, WCAG 3.2.2, WCAG 2.4.6 och WCAG 3.3.1. Autocomplete används inte, WCAG 1.3.5
 • Det finns automatiska bildspel som inte går att pausa, WCAG 2.2.2
 • Attributet lang saknas i koden, WCAG 3.1.1
 • Söksidan har felaktig titel, WCAG 2.4.2
 • Nedladdningsikon för pdf-dokumet ser olika ut på olika ställen, WCAG 3.2.4
 • Det saknas indikatorer på att fält är obligatoriska när man ska registrera sig som LONA-användare, WCAG 3.3.2
 • Det saknas en synlig text intill ikoner för att tydliggöra dess syfte
 • E-tjänsten är inte responsiv, anpassar sig inte för mindre skärmar, WCAG 1.4.10
 • I tabellen för sökresultat finns gula och gröna stjärnor som har olika betydelse. Tooltip som beskriver betydelsen går inte att nå med tangentbordet, WCAG 1.4.1
 • Kontrasten mellan grafik och bakgrund är otillräcklig i vissa fall, WCAG 1.4.11 och WCAG 1.4.3
 • Länkars mål framgår inte alltid tydligt i sitt sammanhang, WCAG 2.4.4
 • Det finns tillgänglighetsproblem i samband med tangentbordsnavigering, WCAG 2.1.1, WCAG 2.4.1, WCAG 1.4.13 och WCAG 2.4.7

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av e-tjänsten. Senaste bedömningen gjordes den 26 november 2020.

E-tjänsten publicerades i 2010.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 8 december 2020.