Tillgänglighet för E-NOx

Naturvårdsverket ansvarar för utveckling och förvaltning av E-NOx, tjänsten för deklaration av kväveoxidutsläpp. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten.

Den här texten beskriver hur e-tjänsten E-NOx uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är e-tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av e-tjänsten?

Om du behöver information från E-NOx på något annat format, eller upplever hinder i tjänsten kan du skicka e-post till oss:

registrator@naturvardsverket.se

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kundtjänst, telefon 010-698 10 00

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till oss så att vi får veta att problemet finns.

registrator@naturvardsverket.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning (digg.se)

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Det finns brister i koden i e-tjänsten, så kallad felnästlad kod som kan påverka användandet av olika hjälpmedel.

All interaktion som användaren kan göra med mus eller pekskärm går inte att göra med tangentbordet.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har anlitat användbarhets- och tillgänglighetskonsult för testning av E-NOx. Senaste bedömningen gjordes den 24 september 2021.

E-tjänsten publicerades 13 december 2021.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 13 december 2021.