Tillgänglighet

Naturvårdsverkets webbplatser och e-tjänster ska vara användbara och tillgängliga för så många som möjligt.

Här kan du ta del av hur våra webbplatser och e-tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, genom en tillgänglighetsredogörelse för varje system. Redogörelserna innehåller eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.