Tillgänglighet

Naturvårdsverkets webbplatser och e-tjänster ska vara användbara och tillgängliga för så många som möjligt.

Här kan du ta del av hur våra webbplatser och e-tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Redogörelserna innehåller eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen Naturvårdsverket.se kommer att publiceras inom kort.

Tillgänglighetsredogörelse för Avfallsregistret, rapportering

Tillgänglighetsredogörelse för E-CO2, rapportering av växthusgasutsläpp

Tillgänglighetsredogörelse för E-NOx, deklaration av kväveoxidutsläpp

Tillgänglighetsredogörelse för Jägarregistret, hantering av jaktkort och jägarexamen 

Tillgänglighetsredogörelse för Laddstation för elfordon, ansökan om bidrag

Tillgänglighetsredogörelse för LONA, Lokala naturvårdssatsningen

Tillgänglighetsredogörelse för Miljödataportalen

Tillgänglighetsredogörelse för Nordic TFS, anmälan av gränsöverskridande avfallstransporter 

Tillgänglighetsredogörelse för Producentansvar, rapportering

Tillgänglighetsredogörelse för Rovbase.se, information om rovdjur och skador på tamdjur

Tillgänglighetsredogörelse för Skandobs.se, rapportering av rovdjursobservationer

Tillgänglighetsredogörelse för Skandobs Android-app

Tillgänglighetsredogörelse för Skandobs iOS-app

Tillgänglighetsredogörelse för Svenska miljörapporteringsportalen, miljörapportering för tillståndspliktiga verksamheter

Tillgänglighetsredogörelse för Utsläpp i siffror, utsläppsregister

Hitta vidare