Fakturering

Denna information riktar sig till dig som ska fakturera Naturvårdsverket.

Elektronisk faktura (e-faktura)

Vi vill att ni i första hand skickar e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket där formatet vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Vårt PEPPOL-ID är 0007:2021001975.

Vi kan även ta emot det äldre formatet Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura).

Om ni inte kan e-fakturera via PEPPOL kan ni använda vår VAN-tjänst där Naturvårdsverket använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMSlänk:

  • Format: STFI Svefaktura
  • Partsidentitet: 2021001975 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll – SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1115

Vårt GLN: 7340093208963

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så måste ni ta kontakt med dem för att operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss.

För er som inte har ett affärssystem eller är ansluten till en e-faktureringstjänst, finns möjligheten att kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal där ni på ett enkelt sätt själva kan skicka e-faktura till oss. Önskar ni använda er av detta alternativ skickar ni ett mail till ekonomienheten@naturvardsverket.se, så skickar vi en inbjudan till Leverantörsportalen samt en manual ni har till er hjälp.

Obs! Vi tar inte längre emot fakturor via e-post som pdf då detta format inte är giltigt enligt den nya lagen om elektronisk fakturering som trädde i kraft den 1 april 2019.

Fakturareferenser som ska finnas på fakturan

  • Naturvårdsverket, FE7741, 831 90 Östersund
  • Namn på beställaren av varan/tjänsten samt dennes kostnadsställe (4 siffror).
  • Information om eventuellt avtals- och ärendenummer exempel: NV-01234-19 eller 213-19-003.
  • Namn på kontaktpersonen hos leverantören.
  • Tydlig information om vad fakturan avser, kvantitet, styckpris samt summering.
  • Bifoga bilagor på till exempel utläggskvitton eller andra specifikationer.

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar. Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Frågor

Har du några frågor, kontakta oss gärna på ekonomienheten@naturvardsverket.se.