Pressbilder

Naturvårdsverkets pressbilder får du använda för journalistisk publicering. Bilderna visar personer i vår organisation och aktiviteter från vår verksamhet. Mer om hur bilderna får användas framgår på respektive sida.