Naturvårdsverket får CBAM-ansvaret i Sverige

2023-09-20 PRESSMEDDELANDE EU kommer att införa en ny förordning för att motverka att företag flyttar produktionen av vissa utsläppsintensiva varor utanför EU:s gränser. Det så kallade CBAM-systemet innebär att importörer av vissa varor ska betala ett koldioxidpris som motsvarar priset inom EU. Nu är det klart att det blir Naturvårdsverket som får ansvaret för att CBAM följs i Sverige.

CBAM är kopplat till EU:s klimatpaket ”Fit for 55” som innebär att växthusgasutsläppen inom EU ska minska med 55 procent från 1990 till 2030. CBAM står för Carbon Border Adjustment Mechanism, vilket på svenska kan översättas till gränsjusteringsmekanism för koldioxid.

Det nya systemet berör importörer av järn, stål, cement, aluminium, konstgödsel, el och vätgas. De kommer från och med år 2026 bli skyldiga att köpa CBAM-certifikat när de importerar varor av det här slaget som producerats utanför EU:s gränser. Antalet CBAM-certifikat som importörer behöver köpa motsvarar hur stora utsläpp som skett när varorna tillverkats. Men redan från och med oktober 2023 kommer importörerna vara skyldiga att redovisa varornas utsläpp.

Priset för certifikaten kommer att kopplas till priset på utsläppsrätterna inom EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS). Detta för att priset för koldioxidutsläppen ska bli det samma, oavsett var varan produceras. CBAM-systemet ska därmed minska risken för koldioxidläckage, vilket innebär att företag flyttar produktionen av utsläppsintensiva varor till länder utanför EU.

– Enkelt uttryckt handlar det om att förhindra att EU:s insatser för att minska växthusgasutsläppen motverkas genom import av produkter som tillverkas i länder utanför EU där klimatpolitiken är mindre ambitiös, säger Roman Hackl, chef för utsläppshandelsenheten på Naturvårdsverket.

Tidigare har företag inom EU:s utsläppshandelssystem kunnat få gratis utsläppsrätter, fri tilldelning, just för att motverka koldioxidläckage. Den fria tilldelningen av utsläppsrätter inom EU ETS har dock sina nackdelar och begränsningar, och kommer nu gradvis att fasas ut och successivt ersättas med CBAM som skydd mot koldioxidläckage.

Regeringen kommer att utse Naturvårdsverket till behörig myndighet för CBAM. I rollen ingår både att vägleda berörda aktörer inför införandet, och att säkerställa att regelverket efterföljs, bland annat genom att granska importörernas CBAM-deklarationer.

– Vi bedömer att CBAM har goda förutsättningar att bli ett effektivt styrmedel. Vi kommer att arbeta nära andra myndigheter som Tullverket och Skatteverket för att axla det nya ansvaret på bästa sätt, säger Roman Hackl.

Kontakt

Roman Hackl, chef utsläppshandelsenheten, 010-698 13 98, roman.hackl@naturvardsverket.se

Olle Palmqvist, handläggare utsläppshandelsenheten, 010-698 12 11, olle.palmqvist@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se