Invasiva främmande arter är ett stort problem i stora delar av världen

2023-09-04 NYHET En del arter har spridits med avsikt, andra har spridits ofrivilligt. Globalt sett påverkar de oss alla. De bidrar till att naturliga ekosystem rubbas och arter försvinner för gott. De påverkar naturens förmåga att bidra till oss människor.

Under förra veckan hölls den årliga internationella konferensen om biologisk mångfald, IPBES. Varje år presenteras och även beslutas en ny rapport som sammanfattar situationen på ett område. Årets rapport handlar om situationen med invasiva främmande arter i världen. Att konferensen beslutar om rapporten innebär att det finns en gemensam lägesbeskrivning över problemen men även över vilka lösningar som behövs.

Till rapporten

Vad är IPBES?

IPBES är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel, och tar fram kunskapsunderlag, verktyg och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Målet är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning. 

Mer om IPBES

Naturvårdsverkets arbete med invasiva främmande arter

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är de nationellt ansvariga myndigheterna för Sveriges arbete med invasiva främmande arter. Naturvårdsverket ansvarar för arter på land och Havs- och vattenmyndigheten för arter i vatten. De två myndigheterna samordnar arbetet och vägleder myndigheter och andra aktörer om hur förordningar och lagar ska tillämpas. De representerar också Sverige i arbetet på EU-nivå och deltog på konferensen.  

Om invasiva främmande arter

Kontakt

Anna Forslund, enhetschef Naturanalysenheten, 010-698 1247, Anna.Forslund@Naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se