Sverige ska rapportera utsläpp från gasläckaget i Nord Stream

2023-11-17 PRESSMEDDELANDE Läckaget från gasledningarna Nord Stream 1 och 2 förra hösten skedde delvis i Sveriges ekonomiska zon. Det kommer därför att inkluderas i Sveriges rapportering av utsläpp av växthusgaser till EU och FN. Totalt handlar det om ytterligare 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter som ska adderas till Sveriges utsläpp 2022.

Ny information om utsläppen från Nord Stream 12 januari 2024

Den 26 september 2022 upptäcktes läckor i Nord Streams gasledningar för transport av fossilgas från Ryssland till Tyskland. Utsläppen, som till största delen bestod av metan, skedde inom både Danmarks och Sveriges ekonomiska zon i Östersjön. Sveriges rapportering av växthusgaser följer FN:s riktlinjer som anger att utsläpp som sker genom överföring av gas i ett lands ekonomiska zon ska omfattas av rapporteringen i det landet. 

En större del av läckaget skedde i Danmarks ekonomiska zon men ungefär 5,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter ska adderas till Sveriges utsläpp av växthusgaser 2022. Enligt den preliminära statistiken uppgick utsläppen under 2022 till 45,2 miljoner ton. Den slutliga statistiken som Naturvårdsverket publicerar 14 december kommer alltså att bli betydligt högre när gasläckaget från Nord Stream inkluderas.

– Det har tagit tid att utreda om Sverige ska rapportera utsläppen och hur stora utsläppen var. Den bilden har vi nu fått klar för oss, säger Joel Bengtsson, projektledare för klimatrapporteringen på Klimatmålsenheten.

Möjligheten att nå Sveriges klimatmål till 2030 kommer inte påverkas av dessa utsläpp eftersom målet är formulerat som ett punktmål. Däremot kan Sveriges måluppfyllelse inom EU påverkas då Sveriges åtagande inom EU är formulerat som en utsläppsbudget fram till 2030.

Kontakt

Joel Bengtsson, klimatanalytiker, Klimatmålsenheten, 010-698 11 96, joel.bengtsson@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se