Möte om luftföroreningar samlar forskare och förhandlare från hela världen

2023-03-10 NYHET Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen i dag. Nästa vecka, 12-16 mars, samlas 200 forskare, policymakers och andra intressenter i Göteborg för ett internationellt luftvårdsmöte med fokus på vad som kan göras för att påskynda arbetet att förbättra luftkvaliteten och begränsa hälsoeffekterna i ett globalt perspektiv.

Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar och på sikt ser utvecklingen allt bättre ut. Samtidigt visar ny forskning att även låga halter av luftföroreningar påverkar vår hälsa och Världshälsoorganisationen WHO har därför skärpt riktlinjerna ytterligare. Globalt sett orsakar dålig luft och luftföroreningar över sju miljoner för tidiga dödsfall varje år.

Under tre dagar kommer mötet, Saltsjöbaden VII – Clean air Science and Policy workshop, att arbeta fram en rad rekommendationer om hur det internationella luftvårdsarbetet ska bedrivas under de närmaste åren. 

Mötet är en del av det officiella mötesprogrammet under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Naturvårdsverket är huvudarrangör tillsammans med Regeringskansliet, IVL och Nordiska ministerrådet.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Engleryd, Handläggare Luftenheten, Naturvårdsverket, 010-698 10 60, Anna.Engleryd@naturvardsverket.se