Förändringar i föreskrifterna om jägarexamen

2023-03-24 NYHET Naturvårdsverket har beslutat att genomföra ändringar i föreskrifterna om jägarexamen. Ändringarna innebär att det så kallade jägarexamensbeviset inte längre ska utfärdas samt att skjutprov för kulvapen inom jägarexamen inte längre måste genomföras utomhus.

Båda ändringarna syftar till att förenkla och harmonisera regelverket och bestämmelserna kommer att träda i kraft den 15 maj. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om jägarexamen (NFS 2015:10) innehåller idag krav på att intyg över avlagda prov i jägarexamen ska utfärdas av provledare och sammanställas i form av ett jägarexamensbevis. Intyget har dock spelat ut sin roll eftersom uppgifterna numer registreras digitalt i jägarregistret. Provtagaren kan fortfarande logga in i jägarregistret och skriva ut ett intyg över avlagda prov inom jägarexamen om så önskas

Föreskrifterna ändras också så att skjutprov för kulvapen inom jägarexamen inte längre måste avläggas utomhus. Det gör det möjligt att utföra prov på de skjutbanor som numera byggs inomhus. Sedan tidigare har det inte funnits något krav på att det praktiska hagelgevärsprovet måste utföras utomhus.

– Sammantaget handlar det om regelförenklingar både för provtagare och provledare samt andra intressenter. Det är helt i linje med vårt inriktningsmål om en tydlig viltförvaltning i vår viltstrategi, säger Hanna Ek, biträdande enhetschef på Naturvårdsverket.

De nya föreskrifterna har tagits fram i samverkan med Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund samt Polismyndigheten.

Mer information

Kontakt

Hanna Ek, biträdande enhetschef Viltförvaltningsenheten
010-698 10 96, Hanna.Ek@Naturvardsverket.se

Nils Mårtenson, vilthandläggare Viltförvaltningsenheten
010-698 16 03, Nils.Martenson@Naturvardsverket.se