Den lokala naturvårdssatsningen gör nytta, inte bara för miljön

2023-03-28 NYHET Botaniska stigar, blommande ängsmarker, friluftsguider, nya vandringsleder och våtmarker är några exempel på resultat från åtgärdsprojekt med medel från LONA-bidraget. 21 genomförda projekt runt om i landet ska inspirera kommuner och lokala aktörer.

En ny sammanställning med 21 goda exempel på projekt med LONA-bidrag genomförda under 2018–2022 har gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är den största nationella satsningen hittills på lokala initiativ för naturvård och friluftsliv. 

Projekten har varit viktiga för den biologiska mångfalden. Åtgärder som röjning och betande djur har till exempel gett vilda pollinatörer, fågellivet och sällsynta växter bättre livsmiljöer. Nya våtmarker har också bidragit till fler livsmiljöer för växter och djur i landskapet, och dessutom ökat tillskottet av grundvatten och minskat klimatutsläppen. 

– Samtidigt som projekten bidragit till mer biologisk mångfald har de även skapat arbetstillfällen och engagemang hos lokalbefolkningen, berättar Cathrine Lundin, nationell LONA-samordnare på Naturvårdsverket. 

Projekten inom LONA har också handlat om åtgärder för friluftsliv, hälsa och kunskapsspridning. Forskning har visat att vistas i naturen leder till förbättrad fysisk och psykisk hälsa.

– Med hjälp av LONA-projekten har naturen gjorts mer tillgänglig, fortsätter Cathrine Lundin. Kommuner har kunnat anlägga fler vandringsvägar med plats även för de med barnvagnar och rullstolar. Fler spänger över bäckar och blöta marker har möjliggjort att man enkelt kan komma ut i mer natur och uppleva både skönhet och ro. 

LONA-projekt finns runt om i landet

LONA har funnits sedan 2004. Sedan starten har över 4 100 projekt med nästan 15 000 åtgärder genomförts. Alla Sveriges kommuner har deltagit med LONA-projekt. Alla kan initiera och driva ett projekt men det är kommuner som söker bidrag och är ansvariga för projekten. Länsstyrelserna tar emot ansökningarna och beviljar eller avslår. 

I år har 77 miljoner, som ska gå till våtmarksprojekt, fördelats till landets länsstyrelser. Länsstyrelserna håller nu på att välja ut och godkänna projektansökningar som kommit in i december i fjol. 

Läs mer

Kontakt

Cathrine Lundin, nationell LONA-samordnare, 010-698 10 79, cathrine.lundin@naturvardsverket.se