En forskningsagenda för mikroplast

2023-05-02 NYHET Naturvårdsverket har i dagarna publicerat en forskningsagenda för mikroplastområdet. I agendan beskrivs övergripande behov av kunskap men även specifika behov för några redan kända källor till mikroplaster. Forskningsagendan riktar sig såväl till forskningsfinansiärer som till experter och forskare.

Se Julia Taylor och Åsa Andersson berätta om forskningsagendan (Youtube)

Här hittar du forskningsagendan för mikroplast

I forskningsagendan beskrivs behov av kunskap på en övergripande nivå och specifikt för redan kartlagda viktiga källor till mikroplaster.

Följande hinder anses på ett betydande sätt bromsa arbetet med att minska läckage av mikroplast till miljön och är därför fokus för denna agenda: 

  • Svårigheter att bedöma hälso- och miljörisker med mikroplastutsläpp. 
  • Svårigheter att bedöma kostnadseffektivitet för åtgärder. 
  • Brist på harmoniserade och standardiserade mät- och analysmetoder. 
  • Avsaknad av lösningar för att minska läckage av mikroplast från vissa flöden.

Genom den nationella plastsamordning ansvarar Naturvårdsverket i samverkan med en rad andra aktörer för arbetet med en hållbar plastanvändning i Sverige. I detta ingår att identifiera och fylla prioriterade kunskapsluckor som i nuläget hindrar oss från att nå dit. 

Syftet med forskningsagendan är att bidra med underlag för en behovsstyrd prioritering av forsknings- och innovationsinsatser, som underlättar framtagandet av åtgärder, policyarbete och lagstiftning i syfte att minska potentiella risker med och utsläpp av mikroplast.

Forskningsagendan riktar sig såväl till forskningsfinansiärer som till experter och forskare och kan fungera som inspiration för utformning av utlysningar och projekt som kan komma till konkret användning i exempelvis policysammanhang.

Färdplan för en hållbar plastanvändning

Nationell plastsamordning

Kontakt

Julia Taylor, miljögifts- och avfallsanalysenheten
julia.taylor@naturvardsverket.se