EU-förbud mot blyhagel i våtmarker

2022-01-25 NYHET Från och med den 16 februari 2023 gäller ett utökat förbud, som beslutats av EU-kommissionen, mot att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark.

Förbudet enligt EU-förordningen omfattar fler våtmarkstyper än tidigare. Den närmare tolkningen av vilka ytor som ska räknas som våtmark enligt EU-förordningen är inte helt klarlagd, men det är tydligt att flera och större områden av Sveriges yta kommer omfattas.

– Naturvårdsverket vägleder om både jaktlagstiftningen och våtmarker och vi kommer att stötta jägarna genom information om vad som gäller och vilken ammunition som kan användas i stället, säger Hanna Ek, biträdande chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Frågor och svar om förbudet mot blyhagel i våtmarker och vad det innebär finns på sidan:

Information om EU-förbud mot blyhagel i våtmarker

Kontakt

Hanna Ek, biträdande enhetschef, Viltförvaltningsenheten
010-698 10 96, Hanna.Ek@Naturvardsverket.se