Vy över Njallaberget i Norrbottens län

Fjällskog - överenskommelse om långsiktigt skydd

Överenskommelsen om långsiktigt skydd av fjällskogar mellan Naturvårdsverket och Sveaskog träffades i februari 2023. Här finns fakta, kartor och bilder från de fyra län som berörs av överenskommelsen.

Areal: Cirka 100 000 hektar, varav 48 000 hektar är produktiv skogsmark, 50 000 hektar är lågproduktiv skog och olika typer av impediment som har lägre virkesproducerande förmåga. 

Område: 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

Typer av miljöer

  • Urskogsartade naturskogar, värdefulla miljöer för rödlistade arter.
  • Flerskiktade granskogar med lång obruten trädkontinuitet,
  • Brandpräglade tallskogar med lång trädkontinuitet.
  • I områdena ingår även myrar och andra typer av impediment. 

Övrigt: Ungefär 75 procent av skogarna har tidigare ingått i Sveaskogs frivilliga avsättningar. Nu får skogarna ett långsiktigt och formellt skydd. Överenskommelsen bidrar till arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Myllrande våtmarker, samt till Sveriges internationella åtaganden om skydd av skog och arbete för biologisk mångfald. Sveaskog fortsätter som markägare. 

Överenskommelse om långsiktigt skydd av värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog (pdf 185 kB)

Bilaga 1: Sammanfattning av överenskommelse om långsiktigt skydd av värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog (pdf 181 kB)

Bilaga 2 - Kartor över objekt som omfattas av överenskommelsen (pdf 58 MB)

Bilaga 3: Lista på objekt i överenskommelsen om långsiktigt skydd av värdefulla skogar ovan och i nära anslutning till gränsen för fjällnära skog (pdf 208 kB)

Regionala fakta

Norrbottens län

Areal: 57 områden omfattande totalt ca 31 000 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Arvidsjaur, Arjeplog, Jokkmokk, Gällivare, Pajala och Kiruna

Exempel på område: Njallaberget i Arjeplog, ett område med barrblandskogar dominerad av gran. Delar av området är påverkade av dimensionsavverkningar under skogsbrukets framväxt. Skogen är till stora delar mellan 150 och 200 år gammal, uppväxt efter brand. 

Kontakt på länsstyrelsen: Frédéric Forsmark, 010-225 52 86, frederic.forsmark@lansstyrelsen.se

Kontakt på Sveaskog: Peter Bergman, Naturvårdschef Sveaskog, 010-544 98 64, Peter.bergman.sveaskog.se 

Västerbottens län

Areal: 39 områden omfattande ca 12 500 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Storuman och Sorsele

Exempel på område: Stora Osaberget i Sorsele kommun. Ett skogsområde väster om Forsnäs med flerskiktad granskog.  

Kontakt på Länsstyrelsen: Julia Pettersson, 010-2254469, julia.pettersson@lansstyrelsen.se

Kontakt på Sveaskog: Peter Bergman, Naturvårdschef Sveaskog, 010-544 98 64, peter.bergman@sveaskog.se 

Jämtlands län

Areal: Ett område omfattande knappt 300 hektar produktiv skogsmark

Kommuner: Åre

Exempel på område: Järvstugan, ett område i anslutning till Ekopark Håckren. 

Kontakt på länsstyrelsen: Annelie Johansson, funktionschef för naturskydd, 010-225 34 79, 070-60 93 611, Annelie.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt på Sveaskog: Peter Bergman, Naturvårdschef Sveaskog, 010-544 98 64, Peter.bergman.sveaskog.se 

Dalarnas län

Areal: elva områden omfattande ca 4 000 hektar produktiv skogsmark 

Kommuner: Älvdalen

Exempel på område: Löskesvålen, nordväst om Idre.  

Kontakt på länsstyrelsen: Lennart Bratt, handläggare områdesskydd, 010-225 03 23, lennart.bratt@lansstyrelsen.se

Kontakt på Sveaskog: Peter Bergman, Naturvårdschef Sveaskog, 010-544 98 64, Peter.bergman.sveaskog.se 

Ytterligare information

Stefan Henriksson, handläggare och expert på områdesskydd, Naturvårdsverket, 076-115 18 04

Peter Bergman, naturvårdschef, Sveaskog, 070-584 16 59

Anneli Nivrén, presschef, Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Edvard Unsgaard, presschef, Sveaskog, 08-655 90 50, edvard.unsgaard@sveaskog.se