Nu införs nedskräpningsavgifterna

2023-02-03 NYHET Under en vecka slängs det 35 miljoner skräpföremål på marken och det kostar kommunerna stora belopp varje år att städa upp och ta hand om allt skräp. I år börjar nedskräpningsavgifterna att gälla och det innebär att den som sätter vissa engångsprodukter av plast på marknaden ska vara med och betala kommunernas städkostnader.

De nya kraven handlar om att producenterna ska ta ansvar för sina produkter när de blivit skräp som slängts på marken men också om att vi måste minska nedskräpningen och de negativa konsekvenser den har på vår miljö. 

Den senaste nationella skräpmätningen som gjordes i juni 2020 på uppdrag av Naturvårdsverket visade att det slängdes 35 miljoner skräpföremål på marken under en vecka. I vikt motsvarade det 60 ton skräp.

Det skräp som oftast hamnar på trottoaren och i våra parker är cigarettfimpar och snus, engångsprodukter för mat och dryck, ballonger och våtservetter. Producenter av dessa produkter kommer nu att vara med och betala kommunernas kostnader för att städa upp skräpet.

Producenterna av det som slängs mest, som till exempel fimpar, kommer att få betala mer och det skräp som inte är lika vanligt kommer att kosta producenterna mindre.

– Genom insatser som att informera konsumenter om nedskräpning och hur produkterna ska slängas på rätt sätt, eller genom att övergå till mer återanvändbara produkter kan producenter jobba förebyggande mot nedskräpning vilket på sikt kan påverka storleken på deras nedskräpningsavgift, säger Petra Selander på Naturvårdsverket. 

Hur fungerar nedskräpningsavgifterna?

Det rör sig om två avgifter för producenterna, en fast och en rörlig. Den fasta avgiften började gälla 1 januari i år och är en ersättning till Naturvårdsverkets arbete med att bland annat administrera systemet för nedskräpningsavgifter samt genomföra nationella skräpmätningar.

Den rörliga delen av avgiften börjar gälla den 1 januari 2024. Den ska täcka de kostnader som en kommun har för att plocka upp skräpet, inklusive transporter och behandling av skräpet samt administration och informationsspridning.

Kommunerna ska rapportera in till Naturvårdsverket vad de har för kostnader och producenterna anmäler sig och rapporterar in hur mycket de sätter på marknaden av dessa produkter. Därtill kommer även de nationella skräpmätningarna som börjar genomföras i år vara ett underlag för att ta fram den rörliga avgiften. 

Kommunerna ska senast 31 mars i år ha rapporterat in sina kostnader för 2022 och de ska även rapportera in i vikt hur mycket fimpar de har städat upp.

Den som släpper ut följande engångsprodukter på den svenska marknaden är avgiftsskyldig: 

  • Engångsplastlock till muggar 
  • Flexibla omslag  
  • Matlådor som är engångsplastprodukter 
  • Muggar som är engångsplastprodukter 
  • Plastflaskor för dryck och andra dryckesbehållare som rymmer mindre än 0,6 liter 
  • Tobaksvaror med filter 
  • Filter 
  • Tunna plastbärkassar 
  • Ballonger (2025)
  • Våtservetter (2025)

Mer information

Kontakt

Petra Selander, handläggare på producentansvarsenheten, 010-698 11 31
petra.selander@naturvardsverket.se

Freja Rylander, handläggare på producentansvarsenheten, 010-698 13 86
freja.rylander@naturvardsverket.se