Mer stöd till grön vätgas från Klimatklivet

2023-12-20 NYHET Förnybar vätgas är en av de nya teknikerna i den gröna omställningen, med potential att ersätta fossila bränslen inom transporter och inom industrin. Sveriges vindkraftkooperativ och Skellefteå kraft är två företag som nu får stöd från Klimatklivet för att starta vätgasproduktion.

Sveriges vindkraftkooperativ, Svef, beviljas 24 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet för att producera vätgas med hjälp av överskottsel från vindkraft. Skellefteå Kraft får 39 miljoner kronor för att starta fossilfri vätgasproduktion som bland annat ska ersätta flygbränsle och diesel i tunga transporter på väg. Dessa klimatinvesteringar beräknas sammantaget minska utsläppen av växthusgaser med cirka 6 900 ton per år. 

Vätgas har flera användningsområden, till exempel i industriella processer eller för lagring av energi. Med en bränslecell kan el genereras av vätgasen när behovet finns. El från vätgas kan användas som drivmedel för tyngre transporter.

- Det är fullt genomförbart att använda vätgastekniken idag. Nu handlar det om att infrastrukturen ska komma på plats. Investeringsstöd som Klimatklivet och andra finansieringslösningar är viktiga för att investeringarna ska ske. Vi ser därför väldigt positivt på att vi nu får allt fler vätgasansökningar till Klimatklivet, säger Johan Thorell, handläggare på Klimatklivet, Naturvårdsverket.

Vätgasinvesteringar både för att kunna producera och använda vätgas har fått stöd från Klimatklivet sedan ett antal år tillbaka. Ett annat projekt som fått stöd är stålföretaget Ovako i Hofors där man tagit ett stort steg för att ställa om genom en ny anläggning där man framställer vätgas för fossilfri värmning av stål.

- Vätgasen har potential att minska utsläppen inom flera områden. Industrin är ett av dem, men vi ser också att vätgasen är ett verkligt effektivt alternativ för att ersätta diesel inom tunga transporter. Lastbilar och bussar behöver ofta färdas långt och fordonen ska tankas snabbt för att logistiken ska vara effektiv. Vätgas med bränslecell som förser fordon med el är i dessa avseenden smartare för tunga transporter än ren eldrift, säger Johan Thorell.

Vätgastankstationer kan få mer stöd från Klimatklivet nästa år 

Både de som producerar förnybar vätgas och de som använder vätgas för transport eller inom industrin kan söka medel från Klimatklivet. En nyhet i Klimatklivet från och med 2024 är att det blir möjligt att söka investeringsstöd för vätgastankstationer via anbud och få stöd på upp till 70 procent av investeringskostnaden. 

Klimatklivet (naturvardsverket.se)

Kontakt

Johan Thorell, handläggare Klimatklivet, Naturvårdsverket, 010-698 11 95, johan.thorell@naturvardsverket.se

 

Fakta Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Investeringsstöd från Klimatklivet går till åtgärder med hög och varaktig minskning av växthusgasutsläpp. Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13,7 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 32,8 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.