Att kommunicera invasiva främmande arter

Granskad: ‎den ‎3‎ ‎juni‎ ‎2024

Ta del av nyheter, tips och goda exempel på hur du kan kommunicera invasiva främmande arter genom Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens inspirationsmejl.

Inspirationsmejlet skickas ut 3–4 gånger per år, framför allt inför och under högsäsongen för invasiva främmande arter, mars till september. 

Senaste utskicken (andpm.com)

Vem kan få inspirationsmejlet?

Inspirationsmejlet riktar sig till dig som på ett eller annat sätt arbetar med att kommunicera om invasiva främmande arter. Du arbetar kanske som expert med ansvar för invasiva främmande arter eller som kommunikatör. 

Kontakt

Har du synpunkter eller vill anmäla intresse för att få inspirationsmejlet? Kontakta kundtjänst:

kundtjanst@naturvardsverket.se

Hitta vidare