Wales vice klimatminister om motorvägsstopp av klimatskäl

Se Wales biträdande minister för klimat berätta om stoppet för motorvägar av klimatskäl.

Den 21 januari anordnade Naturvårdsverket ett webbinarium med Wales biträdande minister för klimat- och transportplaneringsfrågor, Lee Waters MS. Där presenterade han den walesiska regeringens beslut om stopp för nya vägprojekt, för att istället investera i kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik samt underhåll av befintligt vägnät.

Den walesiska regeringen beslutade i juni 2021 om stopp för nya vägprojekt för att minska klimatpåverkan från biltrafik. Policyn innebär att infrastrukturmedlen ska användas till kollektivtrafik, cykelvägar och underhåll av befintligt vägnät. En expertgrupp, Roads Review Panel, granskar nu ett antal vägprojekt ur klimatsynpunkt. Vad kan Sverige lära av Wales policy?

Youtube video

Läs mer