En kurva på ett glas med två personer bakom

Uppföljningar

Naturvårdsverket genomför årligen olika typer av uppföljningar. Här hittar du en del av dessa.