EU:s luftvårdspolitik

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Sedan början av 1980-talet har EU arbetat med att förbättra luftkvaliteten genom att kontrollera utsläpp av skadliga ämnen i atmosfären, förbättra kvaliteten på olika bränslen samt införa miljöskyddskrav i transport- och energisektorerna.

Enligt EU-kommissionen dör cirka 400 000 européer i förtid varje år på grund av dålig luft. Det är mer än tio gånger fler människor än de som dör i trafiken. Dessutom orsakar föroreningarna stora skador på ekosystem och byggnader.

Luftkvalitetsdirektivet sätter upp gräns- och målvärden för luftföroreningar som medlemsländerna ska uppnå inom en viss uppsatt tid. Som stöd för att begränsa förhöjda halter av luftföroreningar finns EU:s direktiv om nationella utsläppstak, även kallat  takdirektivet Dessutom finns det sektorslagstiftning som har stor betydelse för arbetet med att minska luftföroreningarna i EU inom en rad områden. 

EU:s arbete med luftföroreningar på EU-kommissionens webbplats (engelsk information)