Europeiska miljöbyrån, European Environment Agency (EEA)

EEA har till uppgift att förse de politiska beslutsfattarna och allmänheten med information om miljötillståndet i Europa och att följa upp effekterna av miljöpolitiken.

EEA jämför tillståndet i olika europeiska länder

Miljötillståndet

Hittills har tio stora miljötillståndsrapporter givits ut. Den senaste, Europas miljö 2020 (The European environment – state and outlook 2020), lanserades den 4 december 2019 för EU-kommissionen och Europaparlamentet.

Miljösignaler

Årligen tar EEA tempen på Europas miljö i rapporten "Miljösignaler". 2020 års rapport handlar olika föroreningar i Europa.

Rapporter

EEA har ett brett rapportprogram som berör olika specialområden. Till exempel finns rapporter om tillståndet i sjöar och floder inom EU, livscykelanalyser, luftföroreningar, trafikfrågor och biologisk mångfald.

Arbetet samordnas i nätverk

Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EIONET) är ett nätverk av EEA:s medlemsländer som bidrar till att samla in och bedöma miljöinformation för Europeiska miljöbyrån. I länken EEA-nätverket presenteras den svenska delen. Nätverket täcker 24 olika expertområden, alltifrån klimatförändringar, vatten och avfall till transporter och hälsa. För närvarande är 32 länder medlemmar i EEA. De är EU:s 27 medlemsländer, EU:s kandidatland Turkiet samt EES-länderna Island, Norge, Liechtenstein och Schweiz.

EU:s kandidatländer Nord Makedonien, Montenegro och Serbien och de andra länderna på västra Balkan (Albanien, Bosnien och Hercegovina samt Albanien) har ansökt om medlemskap.

Europeiska miljöbyrån är därigenom en EU-institution som står öppen för alla länder i Europa.

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket samarbetar med Europeiska miljöbyrån genom att vara så kallad National Focal Point, NFP. På Naturvårdsverket sköts funktionen av EEA-samordnarna Ninni Lundblad och Cecilia Stafsing. Som National Focal Point är Naturvårdsverket en av noderna i nätverket European Information and Observation Network, EIONET. Sverige har 43 experter från 10 myndigheter som deltar i EIONET. Förutom Naturvårdsverket deltar Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Lantmäteriverket, Statistiska centralbyrån (SCB), Skogsstyrelsen, SMHI och Folkhälsomyndigheten.

Anna Otmalm, Hållbarhetsavdelningen på Naturvårdsverket, är ordinarie ledamot och Marcus Carlsson Reich, Hållbarhetsavdelningen, är suppleant.

Mer information

Det svenska EEA-nätverket

Informationen nedan vänder sig främst till dig som är del av det svenska EEA-nätverket EIONET. Här kan du få information om nätverket, vilka som bemannar det, vad som är aktuellt inom nätverket och ta del av rapporter från möten med mera.