Utvinning av fyllnadssand vid Kriegers Flak

Miljöministeriet i Danmark har underrättat Sverige om en planerad utvinning av råmaterial på Kriegers Flak för konstruktion av den planerade ön Lynetteholms perimeter.

By & Havn i Köpenhamn har ansökt om tillstånd för utvinning av 4,5 miljoner m3 fyllnadssand till havs i ett område på Kriegers Flak. Ansökningsområdet ligger ca. 5,5 km från Svensk Ekonomisk Zon och ca. 33 km till närmaste svenska kust. Cirka 8 km norr om utvinningsområdet ligger det svenska N2000 området ”Sydvästskånes utsjövatten”. 

Aktuellt inom ärendet 

Sverige gavs mellan 20 augusti och 20 september möjlighet att kommentera projektet angående miljökonsekvenser av som kan beröra Sverige. Då flera instanser påpekade behov av att Sverige fortsatt bör delta i processen har detta meddelats Danmark. Sverige kommer därför ges möjligheten att delta i samråd gällande den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Richard Kristoffersson, 

richard.kristoffersson@naturvardsverket.se