Internationella miljökonventioner

Sverige har anslutit sig till ett 40-tal internationella miljökonventioner – internationella avtal för att skydda miljön och hushålla med naturresurserna.

Miljökonventionerna har fokus på olika frågor, till exempel klimat, luftvård, avfall, kemikalier och naturvård. De är avtal mellan flera länder för att utveckla miljösamarbeten och den internationella miljörätten. Konventionerna kan gälla i delar av världen eller för hela världen.

En viktig roll för Naturvårdsverket är att delta i det löpande arbetet med miljökonventioner. Våra experter deltar dels i förhandlingsarbetet inom EU, inför konventionernas partsmöten, dels i förhandlingarna på själva partsmötena, där EU:s och i vissa fall Sveriges ståndpunkter förs fram.

Länder som har anslutit sig till en internationell konvention kallas ”part”, därför kallas mötena partsmöten. Alla parter har rätt att delta i besluten. Förutom dessa pågår en rad löpande aktiviteter i konventionerna.

Lista med några av de konventioner som Naturvårdsverket arbetar med: