Clear marble on brown rock.

Internationella miljökonventioner

De flesta miljöproblem är gränsöverskridande och kräver internationellt samarbete. Sverige har därför anslutit sig till ett stort antal internationella miljökonventioner för att skydda miljön och hushålla med naturresurserna.

Miljökonventionerna har fokus på olika frågor som klimatförändringar, luftvård, avfall, kemikalier och naturvård. De är avtal mellan flera länder för att utveckla miljösamarbeten och den internationella miljörätten. Konventionerna kan gälla i delar av världen eller för hela världen.

Starkt svenskt engagemang

Sverige har ratificerat ett stort antal internationella konventioner och Naturvårdsverket arbetar aktivt för att utveckla och stärka genomförandet av många av dem. En viktig roll för Naturvårdsverket är att delta i det löpande arbetet med miljökonventioner. Våra experter deltar dels i förhandlingsarbetet inom EU, inför konventionernas partsmöten. De deltar även i förhandlingarna på själva partsmötena, där EU:s och i vissa fall Sveriges ståndpunkter förs fram.

Internationella miljökonventioner - ett urval

Listan representerar ett urval av de konventioner som Naturvårdsverket arbetar med: