Två lila blommor i solnedgång.

Bilateralt miljösamarbete

Målen för hållbar utveckling kan endast uppnås genom internationellt samarbete, därför samarbetar Naturvårdsverket med ett stort antal enskilda länder i olika projekt.

Det bilaterala miljösamarbetet gör det möjligt att utveckla effektiva miljöförvaltningar och bidrar både till de hållbara utvecklingsmålen i Agenda 2030 och till Sveriges egna miljökvalitetsmål.

Syftet med det bilaterala samarbetet

  • Att utbyta erfarenheter inom miljöledning.
  • Att stödja genomförandet av åtaganden som gjorts inom EU eller internationella konventionsinsatser.
  • Att driva Sveriges nyckelfrågor.
  • Att bygga allianser.
  • Att skapa förståelse för andras positioner i internationella förhandlingar.

Mer om vårt bilaterala miljösamarbete

Pågående och avslutade bilaterala projekt