Styrmedel och konsumtion

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎november‎ ‎2023

Naturvårdsverket har finansierat fem forskningsprojekt som ska stimulera utvecklingen av en hållbar produktion och konsumtion av varor. Forskningen stödjer myndigheters arbete med hållbara livsstilar.

Naturvårdsverket och Hav och vattenmyndigheten finansierar forskning som ska bidra till att minska den svenska konsumtionens negativa miljöpåverkan i Sverige och utomlands. Projekten har en sammanlagd budget på 23 miljoner kronor. Läs om projekten längst ner på sidan.

Viktigt för att nå miljömålen

Hållbar konsumtion har identifierats som ett viktigt område för att uppnå flera av Sveriges miljömål och det övergripande generationsmålet. Vi behöver öka vår kunskap om vad som kan styra samhället mot en mer hållbar konsumtion. Forskningen ska vara ett stöd för myndigheter och beslutsfattare i detta arbete och stimulera en övergång till hållbara produktions- och konsumtionssystem.

De fem forskningsprojekten som Naturvårdsverket finansierat spänner över en rad områden och utforskar olika delar av konsumtionens miljöpåverkan.

Finansiering

Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag, till stöd för arbetet med Sveriges miljömål.

Pågår

2016–2020

Mer information

Slutrapporter

    Beviljade projekt