Matsvinn

Tre forskningsprojekt delar på 9 miljoner kronor för att öka kunskapen om åtgärder mot matsvinn i dagligvaruhandeln och hushållen. Projekten pågår fram till 2026.

Hur livsmedel produceras och konsumeras har en stor påverkan på miljön. Matsvinn och livsmedelsavfall förekommer i alla led i livsmedelskedjan. Forskningsprojekten förväntas bidra med fördjupad kunskap om var effektiva åtgärder ska sättas in samt analysera hur utvärdering av fallstudier om åtgärder för att förebygga matsvinn kan utvecklas och effektiviseras.  

Separationsglädje - när förpackningar och livsmedel ska åt olika håll

Syftet med projektet är utreda nettoekonomiska vinster, minskad klimatpåverkan samt vilka affärsmodeller som kan tillämpas i dagligvaruhandeln för att minska matsvinn orsakat av hopbuntade produkter eller skadade förpackningar.  

En av orsakerna till svinn av livsmedel i dagligvaruhandeln är avsaknaden av åtgärder för att separera förpackningar och ätbara livsmedel. Om ett äpple är dåligt slängs hela påsen. Om en kartong är skadad slängs den trots att innerpåsen är hel. I båda fallen går mat förlorad som det inte är något fel på. 

Det saknas praxis i livsmedelsbranschen för att hantera dessa problem. Samtidigt medför en ompaketering ökade personalomkostnader och svårigheter med märkning och spårbarhet av produkterna. 

Forskarna vid IVL kommer att testa olika lösningar på plats i butiker samt formulera riktlinjer för de mest kostnadseffektiva lösningarna i syfte att minska matsvinnet i livsmedelsbutiker.

Projektledare: Annelise de Jong, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Projekttid: 3 januari 2023 till 28 februari 2026

Beviljade medel: 2 946 294 kronor.

Minska hushållens matsvinn

Projektet ska utveckla och testa hur väl olika former av återkoppling av individuella matsvinnsmätningar påverkar beteendet bland konsumenter så att de kastar mindre mat.

Genom att mäta vikten och ta ett foto av varje sak som slängs vill forskarna på Statens lantbruksuniversitet öka kunskapen om vad som slängs samt ge en personlig återkoppling som syftar till att öka hushållens medvetenhet om det egna beteendet. Projektet kommer också att mäta om bakomliggande socioekonomiska faktorer har generell inverkan.

Många uppger att de slänger väldigt lite mat, men saknar kunskap om hur mycket av maten de egentligen kastar bort. Genom att utveckla en metod som förmedlar kunskap om det egna beteendet, vill forskarna minska matsvinnet i hushållen.

Projektledare: Mattias Eriksson, Sveriges lantbruksuniversitet

Projekttid: 1 mars 2023 till 28 februari 2026

Beviljade medel: 3 000 000 kronor.

Living lab – minskning av matsvinn i hushåll med hjälp av smarta kärl 

Syftet med projektet är att använda smarta kärl som ett verktyg för att analysera hushållsavfallets sammansättning. Genom att väga och fota allt som slängs vill forskare vid Högskolan i Borås öka kunskapen om sammansättningen av hushållens matavfallet.

Genom återkoppling av dessa data vill forskarna hjälpa hushållen att identifiera, utforma och implementera konstruktiva lösningar som uppmuntrar till att minska matsvinnet.

Projektledare: Kamran Rousta, Högskolan i Borås

Projekttid: 1 mars 2023 till 28 februari 2026

Beviljade medel: 2 976 591 kronor

Om utlysningen 

Kontakt

Forskningssekreterare: Kerstin Jansbo, telefon: 010-698 14 56 

kerstin.jansbo@naturvardsverket.se

Forskningssekreterare: Hannah Östergård Roswall, telefon: 010-698 16 81

hannah.ostergard.roswall@naturvardsverket.se

Mer information