Klimatklivet

Solnedgång, flygvy över kustlandskap i Skåne

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

  Aktuellt

  Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som ska tillämpas vid beslut om stöd till publika vätgastankstationer, som innebär nya förutsättningar och på förhand fastställda kriterier ska gälla vid beslutande om stöd. Den bestämmelse som den här typen av åtgärder tidigare prövats mot får inte tillämpas från och med den 30 januari 2022.

  Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya EU-reglerna för publik tankinfrastruktur för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankinfrastruktur som levererar förnybar vätgas till fordon för transportändamål. Vi räknar med att kunna ta emot ansökningar om stöd till vätgasinfrastruktur i samband med Klimatklivets första ordinarie ansökningsomgång i början av 2023.

  Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.

  För vad kan jag söka?

  Lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta kan få stöd från Klimatklivet. Det kan vara åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning eller ett helt annat område. 

  Förutsättningar för stöd från Klimatklivet

  Nyheter

   Ansök om stöd för laddstationer

   Är du intresserad av att bygga laddstationer för allmänheten? Då finns möjlighet att få investeringsstöd från Klimatklivet. Sedan februari 2022 ansöker du genom att lämna anbud på laddstationer i det område du vill bygga. De bästa anbuden har möjlighet att få stöd.

   Om elbilsladdning och laddinfrastruktur
   Elbil som laddas
   2,2▾
   miljoner ton CO2e/år

   Resultat för Klimatklivet

   Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets resultat på olika områden.

   Läs om resultaten

   Resultat från olika områden

   Fler områden

   Regler för Klimatklivet

   Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

   Regler för Klimatklivet