Klimatklivet

Solnedgång, flygvy över kustlandskap i Skåne

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige.

  Klimatklivet har utvecklat processen för stöd till publik laddning. Bakgrunden är att en ny bestämmelse ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier för stöd fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. De nya reglerna förändrar inte stöd som beviljats sedan tidigare.

  En nyhet som träder i kraft 2022-06-03 är att 70 procent av investeringskostnaden nu kan beviljas till publik laddning.

  Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska kontrolleras på förhand. Klimatklivet genomför detta genom att länsstyrelserna tar in synpunkter från berörda aktörer genom öppna offentliga samråd inför varje utlysning om stöd. Samråden kommer att genomföras skriftligt.

  Naturvårdsverket kommer att behöva pröva stöd till publik laddinfrastruktur enligt den nya bestämmelsen. Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu därför enbart till planerad separat utlysning. Ansökningar om stöd till publik laddning kommer därmed inte längre att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis, när vi börjar tillämpa den nya processen.

  Läs mer om processen på vår sida om stöd till publik laddning

  Information om aktuella utlysningar 2022, hur du gör för att lämna anbud och lämna inspel i samråd hittar du på denna sida:

  Utlysningar för stöd till publik laddning 2022

  Stöd till laddstationer som inte är öppna för allmänheten utan är till för exempelvis ett transportföretags egna fordon prövas som förut. Stödandelen är fortfarande maximalt 50 procent av investeringskostnaden.

  Läs mer på sidan om icke-publik laddning

  Det har införts en ny bestämmelse, artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014 som ska tillämpas vid beslut om stöd till publika vätgastankstationer, som innebär nya förutsättningar och på förhand fastställda kriterier ska gälla vid beslutande om stöd. Den bestämmelse som den här typen av åtgärder tidigare prövats mot får inte tillämpas från och med den 30 januari 2022.

  Klimatklivet utreder hur stödet kan utvecklas och anpassas till de nya reglerna för att kunna öka takten i utbyggnaden av en effektiv och robust tankstationsinfrastruktur. Vi räknar med att kunna ta emot ansökningar om stöd till vätgasinfrastruktur under hösten i samband med ordinarie utlysningsomgång 23 augusti–8 september.

  Vi uppdaterar vår webb löpande med information om vad som kommer att gälla.

  Klimatklivet arbetar med att utveckla processen för stöd till publik laddning. Bakgrunden är att en ny bestämmelse ska tillämpas vid beslut om stöd till sådana åtgärder (artikel 36a, i EU:s gruppundantagsförordning (EU) nr 651/2014). Bland annat ska kriterier för stöd fastställas på förhand och ansökningar ska tas in genom ett konkurrensutsatt anbudsförfarande.

  Processen är under utveckling. Vissa delar av processen gäller redan enligt EU:s statsstödsregler, till exempel att stöd ska beviljas genom konkurrensutsättning. Bland annat kriterier för bedömning är än så länge förslag som är beroende av ändringar i klimatklivsförordningen.

  Marknadens behov av stöd till utbyggnad av laddningsinfrastruktur ska kontrolleras på förhand. Klimatklivet genomför detta genom att länsstyrelserna tar in synpunkter från berörda aktörer genom öppna offentliga samråd inför varje utlysning om stöd. Samråden kommer att genomföras skriftligt.

  Läs mer om hur du deltar i samråd samt om hur vi planerar för stödprocessen och stödkriterier på sidan om stöd till publik laddning

  Naturvårdsverket kommer att behöva pröva stöd till publik laddinfrastruktur enligt den nya bestämmelsen. Ansökningar om stöd till publik laddning hänvisar vi nu därför enbart till planerad separat utlysning. Ansökningar om stöd till publik laddning kommer därmed inte längre att kunna beviljas enligt förordningen om försumbart stöd (EU) nr 1407/2013, även kallat De minimis, när vi börjar tillämpa den nya processen.

  Stöd till laddstationer hos transportföretag som inte är öppna för allmänheten utan är till för verksamhetens egna fordon prövas som förut.

  Läs mer på sidan om icke-publik laddning

  De nya reglerna förändrar inte stöd som beviljats sedan tidigare.

  För vad kan jag söka?

  Lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta kan få stöd från Klimatklivet. Det kan vara åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning eller ett helt annat område. Klimatklivet ser positivt på nya innovativa projekt som minskar utsläppen.

  Förutsättningar för stöd från Klimatklivet

  Aktuellt

   Laddstationer

   Ansök om stöd för laddinfrastruktur

   Funderar du på att bygga laddstationer för företagets fordon eller för allmänheten? EU:s regler för stöd till publik laddinfrastruktur har ändrats. Det innebär att vi kommer att införa ett nytt sätt att ta emot sådana ansökningar under 2022. Läs mer om hur och vilka bidrag till laddinfrastruktur som är möjliga att söka.

   Elbilsladdning och laddinfrastruktur
   Elbil som laddas
   Klimatklivet

   Återbruk sänker betongens klimatavtryck

   Slagg från stålverket i Oxelösund ska bidra till att sänka den svenska byggsektorns klimatavtryck.

   Återbruk sänker betongens klimatavtryck
   Youtube video
   1,9▾
   miljoner ton CO2e/år

   Resultat för Klimatklivet

   Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets resultat på olika områden.

   Läs om resultaten

   Regler för Klimatklivet

   Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

   Regler för Klimatklivet