Klimatklivet

Bropelare

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. Fler positiva effekter av Klimatklivet är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning, bättre hälsa och positiv påverkan på fler miljömål än klimatmålen.

För vad kan jag söka?

Lokala och regionala investeringar med hög klimatnytta kan få stöd från Klimatklivet. Det kan vara åtgärder inom transport, laddinfrastruktur, energi och industri, jordbruk, fastigheter och återvinning eller ett helt annat område. Klimatklivet ser positivt på nya innovativa projekt som minskar utsläppen.

Förutsättningar för stöd från Klimatklivet

Aktuellt

  Laddstationer

  Ansök om stöd för laddinfrastruktur

  Funderar du på att bygga laddstationer för företagets fordon eller för allmänheten? EU:s regler för stöd till publik laddinfrastruktur har ändrats. Det innebär att vi kommer att införa ett nytt sätt att ta emot sådana ansökningar under 2022. Läs mer om hur och vilka bidrag till laddinfrastruktur som är möjliga att söka.

  Elbilsladdning och laddinfrastruktur
  Elbil som laddas
  Klimatklivet

  Återbruk sänker betongens klimatavtryck

  Slagg från stålverket i Oxelösund ska bidra till att sänka den svenska byggsektorns klimatavtryck.

  Återbruk sänker betongens klimatavtryck
  Youtube video
  1,5▾
  miljoner ton CO2e/år

  Resultat för Klimatklivet

  Tillsammans med alla andra som deltar i Klimatklivet bidrar vi till ett klimatanpassat samhälle. Här kan du läsa mer om Klimatklivets resultat på olika områden.

  Läs om resultaten

  Regler för Klimatklivet

  Här hittar du de regelverk som besluten om stöd från Klimatklivet grundas på. Det finns också särskilda regler som gäller för företag.

  Regler för Klimatklivet