Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd

Växter renar luft och vatten, bin pollinerar grödor och naturen ger oss möjlighet till rekreation. Detta är viktiga ekosystemtjänster som är en grundförutsättning för vår hälsa och välfärd. Trots det tar vi inte alltid hänsyn till ekosystemtjänster i beslut om mark- och vattenanvändning.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Märta Berg