Energi

Data och statistik inom energi. Bland annat om energianvändning inom industri och bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion.

Hitta statistik inom energi