Import och export av avfall

Importen av avfall till Sverige fortsätter att öka och har sedan 2009 mer än fördubblats. Det visar Naturvårdsverkets statistik över anmälningspliktiga gränsöverskridande avfallstransporter.

  • Sverige rapporterar årligen till EU-kommissionen och Baselsekretariatet  uppgifter kring anmälningspliktiga gränsöverskridande avfallstransporter. Anmälningspliktigt avfall kan vara hushållsavfall, bygg- och rivningsavfall, träavfall och farligt avfall.

   Det importerade avfallet kom främst från Norge och Storbritannien år 2019. Av det importerade avfallet gick 82 procent till energiåtervinning i Sverige.

   Illegala gränsöverskridande avfallstransporter

   Vi sammanställer också statistik om illegala transporter som upptäcks vid kontroller i Sverige av tillsynsmyndigheter, det vill säga länsstyrelsen, miljökontor, tullen eller polisen.

   Antalet stoppade transporter av avfall har ökat, men det går inte att säga om det beror på att antalet olagliga avfallstransporter har ökat. Snarare beror det på bättre tillsyn och att samarbetet mellan myndigheter utvecklats de senaste åren.

   Statistik över illegala gränsöverskridande avfallstransporter, uppdelat per världsdel och land

   Statistik över illegala gränsöverskridande avfallstransporter, uppdelat på avfallssort

   SCB har tabeller och diagram över mer av vår statistik om gränsöverskridande avfallstransporter:

   Avfall, gränsöverskridande transporter (scb.se)

   RELATERADE MILJÖMÅL

   • Begränsad klimatpåverkan
   • Giftfri miljö

   ANSVARIG MYNDIGHET

   • Naturvårdsverket