Så går ansökningsprocessen till

Granskad: ‎den ‎29‎ ‎maj‎ ‎2024

Här kan du läsa mer om hur hela ansökningsprocessen till Ladda bilen går till.

Oavsett om ni ska installera laddstationer eller om ni redan har installerat dem går det bra att söka bidrag från Ladda bilen. Ansökningsprocessen skiljer sig lite åt som du kan se här nedan.

Bidrag för installerade laddstationer

Är laddstationerna installerade och klara, lämnar du in ansökan om bidrag senast sex månader efter att installationen slutförts.

  1. Lämna in ansökan.
  2. Du får ett preliminärt beslut.
  3. Gör en begäran om utbetalning inom tre månader efter beslutsdatum.
  4. Du får ett beslut om utbetalning och därefter kommer pengarna till dig.

Ansökan om bidrag och begäran om utbetalning ska inte ges in vid samma tillfälle.

Bidrag för laddstationer som ska installeras

  1. Lämna in ansökan.
  2. Slutför installationen av laddstationerna inom nio månader från beslutsdatum.
  3. Skicka in begäran om utbetalning inom 12 månader från beslutsdatum.
  4. Du får ett beslut om utbetalning och därefter kommer pengarna till dig.

Ansök om bidrag och begär utbetalning