Bidrag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet.

Vem får söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Vad kan jag söka för?

Fysiska investeringar med stor klimatnytta.

Ansökningsperiod

Information om nya ansökningsperioder kommer senare.

Ansökningsperioder

Nästa ansökningsomgång kommer tidigast öppna under andra kvartalet 2023. Vi har fortfarande många ansökningar att hantera från den senaste ansökningsperioden 2022. Datum för nästa ansökningsperiod kommer att publiceras här så snart det är klart.

Klimatklivet har möjlighet att ge stöd till och med 2026. Åtgärder ska vara genomförda senast 30 april 2026.

Ansök via länsstyrelsens e-tjänst

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst.

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet

Frågor och support om e-tjänsten

Genom länsstyrelsernas IT-support kan du få hjälp med tekniska problem vid användningen av e-tjänsten.

Adress och telefonnummer (Länsstyrelsens webbplats)

Supportens öppettider är måndag–fredag klockan 07:30–16:30. Telefon: 010-22 30 303.

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp
Logotyp, EU