Bidrag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Vem får söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Vad kan jag söka för?

Fysiska investeringar med stor klimatnytta.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod är planerad till 23 augusti–8 september 2022.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.

Vem får söka?

Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner. Bland de som tidigare beviljats stöd finns till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vad kan jag söka för?

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och infrastruktur som cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Så ansöker du

Ansökningsperioder 2022

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

  • Ansökningsperiod 1: 10–28 februari 2022
  • Ansökningsperiod 2: 3–18 maj 2022
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september 2022

Datumen gäller under förutsättning att riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger det. Välkommen med din ansökan!

 Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen först efter att ansökningsomgången stängt. När Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan, fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också fattar alla beslut.

Stöd till publik laddinfrastruktur

Till följd av förändrad EU-lagstiftning så kommer stöd till publik laddinfrastruktur hanteras i en egen utlysningsprocess som föregås av samråd. Klimatklivet planerar att genomföra två utlysningar under 2022:

  • Utlysning 1, anbudsperiod 23 maj–7 juni 2022.
    Samrådstid inför denna utlysning pågår 11–28 april 2022.
  • Utlysning 2, anbudsperiod 26 september–7 oktober 2022.
    Samrådstid inför denna utlysning pågår 23 augusti–2 september 2022.

Läs mer om förändrat stödförfarande för publik laddinfrastruktur

Ansök hos länsstyrelsen

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. E-tjänsten är tillgänglig under ansökningsperioderna.

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet

Mer information hittar du hos din länsstyrelse, se länken nedan. Välj länsstyrelsen i det län där din åtgärd ska vara lokaliserad. 

Länsstyrelsens webbplats 

Frågor och support om e-tjänsten

Har du frågor som rör en viss verksamhet, en enskild ansökan samt innehåll och uppgifter i formuläret, vänder du dig till länsstyrelsen i det län som åtgärden ska genomföras i.

Adress och telefonnummer finns på länsstyrelsens webbplats

Genom länsstyrelsernas IT-support kan du få hjälp med tekniska problem vid användningen av e-tjänsten.

Supportens öppettider är måndag–fredag klockan 07:30–16:30. Telefon: 010-22 30 303.

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp