Bidrag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet.

Vem får söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Vad kan jag söka för?

Fysiska investeringar med stor klimatnytta.

Ansökningsperiod

Utlysning för stöd till publik laddinfrastruktur är öppen 26 september–7 oktober 2022.

Ansökningsperioder 2022

Klimatklivet har haft öppet för ansökningar tre gånger under 2022.

Klimatklivet har möjlighet att ge stöd till och med 2026. Åtgärder ska vara genomförda senast 30 april 2026.

Utlysning för stöd till publik laddinfrastruktur

Stöd till publik laddinfrastruktur hanteras separat genom utlysningar som föregås av samråd. Klimatklivet har genomfört en utlysning under 2022 och planerar för en till:

  • Utlysning 2: 26 september kl 08.00–7 oktober 2022 kl 16.30. Varje länsstyrelse håller samråd inför utlysningen under perioden 23 augusti till 2 september.

Information om stödet till publik laddinfrastruktur

Ansök via länsstyrelsens e-tjänst

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst.

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet

Länsstyrelsens webbplats 

Frågor och support om e-tjänsten

Genom länsstyrelsernas IT-support kan du få hjälp med tekniska problem vid användningen av e-tjänsten.

Adress och telefonnummer (Länsstyrelsens webbplats)

Supportens öppettider är måndag–fredag klockan 07:30–16:30. Telefon: 010-22 30 303.

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp