Bidrag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Ansök direkt

Vem får söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Vad kan jag söka för?

Fysiska investeringar med stor klimatnytta.

Ansökningsperiod

Ansökningsperiod 4 är öppen 8–18 november 2021.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.

Vem får söka?

Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner. Bland de som tidigare beviljats stöd finns till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vad kan jag söka för?

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och infrastruktur som cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Så ansöker du

Ansökningsperioder 2021

I år är Klimatklivet öppet för ansökningar under dessa fyra perioder: 

  1. 18–29 januari 2021.
  2. 13–27 april 2021.
  3. 24 augusti–9 september 2021.
  4. 8–18 november 2021.

 Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen först efter att ansökningsomgången stängt. När Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan, fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också fattar alla beslut. 

Ansök hos länsstyrelsen

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. E-tjänsten är bara tillgänglig under ansökningsperioderna.

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet

Nästa ansökningsperiod startar 8 november och avslutas 18 november klockan 17.00. 

Mer information hittar du hos din länsstyrelse, se länken nedan. Välj länsstyrelsen i det län där din åtgärd ska vara lokaliserad. 

Länsstyrelsens webbplats 

Frågor och support om e-tjänsten

Supportens öppettider är måndag–fredag klockan 07:30–16:30.

Telefon: 010-22 30 303

E-post: etjanstsupport@lansstyrelsen.se

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp