Bidrag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka stöd från Klimatklivet.

Ansök direkt

Vem får söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Vad kan jag söka för?

Fysiska investeringar med stor klimatnytta.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod är planerad till 10 februari–28 februari 2022.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi gå mot ett mer klimatsmart samhälle.

Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, sysselsättning och bättre hälsa är andra önskade effekter av Klimatklivet. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan.

Vem får söka?

Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner. Bland de som tidigare beviljats stöd finns till exempel företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer.

Vad kan jag söka för?

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från biogas och infrastruktur som cykelbanor, till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

Så ansöker du

Ansökningsperioder 2022

Klimatklivet planerar att hålla öppet för ansökningar tre gånger under 2022:

  • Ansökningsperiod 1: 10 februari–28 februari
  • Ansökningsperiod 2: 3 maj–18 maj
  • Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september

Datumen gäller under förutsättning att riksdagens budget för Klimatklivet 2022 medger det. Välkommen med din ansökan!

 Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen först efter att ansökningsomgången stängt. När Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan, fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också fattar alla beslut. 

Ansök hos länsstyrelsen

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. E-tjänsten är bara tillgänglig under ansökningsperioderna.

Länsstyrelsens e-tjänst för Klimatklivet

Mer information hittar du hos din länsstyrelse, se länken nedan. Välj länsstyrelsen i det län där din åtgärd ska vara lokaliserad. 

Länsstyrelsens webbplats 

Frågor och support om e-tjänsten

Supportens öppettider är måndag–fredag klockan 07:30–16:30.

Telefon: 010-22 30 303

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp