Bidrag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Granskad: ‎den ‎17‎ ‎juni‎ ‎2024

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet.

Vem får söka?

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner.

Vad kan jag söka för?

Fysiska investeringar med stor klimatnytta.

Ansökningsperiod

Klimatklivet har olika ansökningsperioder för olika projekt. Se datum för kommande ansökningsperioder nedan.

Ansökningsperioder

Klimatklivet (exklusive publik laddinfrastruktur)

  • 1–8 november 2024

Utlysning för publik laddinfrastruktur

  • Samråd: 18–29 november 2024
  • Utlysning: 20 januari–7 februari 2025

Utlysning för vätgastankstationer längs prioriterade vägar

Klimatklivet utvärderar nu om fler ansökningsomgångar ska hållas. Eventuella nya datum publiceras när beslut har fattats.

Ansök via länsstyrelsens e-tjänst

En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst. Ansökningsformuläret stänger klockan 16.30 ansökningsperiodens sista dag. 

Frågor och support om e-tjänsten

Genom länsstyrelsernas it-support kan du få hjälp med tekniska problem vid användningen av e-tjänsten.

Adress och telefonnummer (lansstyrelsen.se)

Supportens öppettider är måndag–fredag klockan 07.30–16.30 Telefon: 010-223 03 03

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd från Klimatklivet eller har du en pågående åtgärd? Här finns samlad information om Klimatklivet.

Klimatklivet
Klimatklivets logotyp
Logotyp, EU