Bidrag

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker

Granskad: ‎den ‎10‎ ‎maj‎ ‎2023

Naturvårdsverket har från årsskiftet fått ansvar för några av de åtgärder som man tidigare har kunnat söka ersättning för genom Jordbruksverkets miljöersättningar. Åtgärderna är restaurering av slåtteräng och betesmark, de tidigare komplementen lövtäkt/hamling och bränning, samt slåtter av myrmarker. För 2023 kommer länen att hantera bidragsmedlen genom att ettåriga åtgärder utförs. Hur detta går till kan variera mellan län. Ta kontakt med ditt län för mer information.

Vem får söka?

Kontakta din länsstyrelse för information om detta för 2023. I det ordinarie programmet som planeras starta 2024: Lantbrukare och andra markförvaltare, som tex markägare, arrendatorer, stiftelser, föreningar och kommuner kan ansöka om ersättning.

Vad kan jag söka för?

För 2023: Hamling av träd och stubbskottsbruk, naturvårdsbränning av ljunghed och gräsmark, ettårig restaurering av slåtteräng, ettårig restaurering av betesmark. (Det går inte att ansöka om ersättning för myrslåtter 2023.) För 2024: Hamling av träd och stubbskottsbruk, restaureringshamling av träd, naturvårdsbränning av ljunghed och gräsmark, restaurering av slåtteräng, restaurering av betesmark och ersättning för myrslåtter (om det ingår i den budget som regeringen lägger fram för 2024).

Ansökningsperiod

2023: Kontakta din länsstyrelse för mer information 2024: Kommer att fastställas efter beslut i ny förordning

Om bidraget

Ersättningssystemet kommer att regleras i en stödförordning som först måste beslutas av regeringen. Eftersom förordningen ännu inte finns på plats används nu en tillfällig lösning för att kunna utföra åtgärder för de 15 miljoner kr som är avsatta för 2023.

Den innebär att medlen har fördelats till länsstyrelserna i syfte att hanteras i likhet med arbetet inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Medlen ska användas till följande åtgärder: hamling av träd, naturvårdsbränning av ljunghed och gräsmark eller restaurering av betesmarker och slåtterängar.

För slåtter av myrmarker finns inga medel avsatta i den budget som regeringen har presenterat för ersättningarna 2023. Ersättning för myrslåtter kommer därmed inte gå att söka 2023.

Naturvårdsverket kommer vid förändringar att uppdatera denna information.

Svar på vanliga frågor