Hållbara och nya affärsmodeller i textil- och modebranschen

För att nå de globala hållbarhetsmålen behövs en palett av olika åtgärder där utvecklingen av nya mer hållbara och cirkulära affärsmodeller kan bidra till att ge textila produkter en lång aktiv livslängd.

Mer hållbara affärsmodeller kan handla om att hyra, dela, leasa och att återanvända hela kläder genom ökad secondhandförsäljning, men också om att uppgradera och använda materialet i begagnad textil och textilavfall genom så kallad remake.

Plattform för mer hållbara affärsmodeller

I Sverige pågår sedan flera år ett intensivt arbete för en mer hållbar textilkonsumtion som inkluderar aktörer från alla delar av värdekedjan för textil, från produktion och konsumtion till avfallshantering för att utveckla nya affärsmodeller.

Högskolan i Borås har ett regeringsuppdrag att etablera och leda en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier - Textile & Fashion 2030. Plattformen ska främja dialog och samverkan för att driva på en utveckling mot cirkulära kretslopp för textilier samt att bidra till att utveckla mer hållbara produkter och affärsmodeller.

Det här är Textile & Fashion 2030 (extern webbplats)

Inspiration och vägledning för hållbar textil

Den som söker fakta, inspiration, vägledning och utbildningar eller utbildningsmaterial inom området hållbar textil kan vända sig till en kunskapsbank online.

Verktyget är framtaget i samarbete mellan Textile & Fashion 2030 och Naturvårdsverkets informationskampanj Textilsmart.

Kunskapsbanken för hållbar textil

Re:textile för hållbara affärsmodeller

Re:textile är ett projekt som stödjer och hjälper företag att utveckla mer hållbara produkter, affärsmodeller och produktionssystem anpassade för mer cirkulära kretslopp.

Genom att skapa plagg som är utvecklade för att hålla länge – som går att laga, omarbeta eller uppdatera – så öppnas möjligheter för nya affärsområden inom reparation, re-design och andra typer av tjänster.

Projektet Re:textile drivs av Textilhögskolan i Borås i samverkan med företag, ideella och offentliga verksamheter samt andra forskningsinstitutioner. Naturvårdsverket har medfinansierat flera delprojekt inom Re:textile.

Re:textile III slutrapport (pdf 6 MB)

The circular business toolkit

Projektet Re:textile har utvecklat en guidebok och digital kurs utifrån projektets erfarenheter och resultat om cirkulär design. Målgruppen är designers, inköpare och produktutvecklare inom textil och mode. Kursen diskuterar materialval, produktdesign och affärsmodeller.

Målet med guideboken och kursen är att stärka och rusta företag och medarbetare med de färdigheter som mode- och textilbranschen behöver i en cirkulär ekonomi.

Kunskap om hållbara affärsmodeller

Vad avgör om en affärsmodell är mer hållbar? Vad krävs för att göra en hållbar affärsmodell framgångsrik?

Naturvårdsverket finansierar ett forskningsarbete som ska sammanfatta och analysera kunskapsläge och kunskapsbehov över nya hållbara affärsmodeller. Övergripande ska sammanställningen bidra till policyutveckling för att minska miljö- och klimatpåverkan från konsumtion i Sverige.