Visby ringmur i solsken

Världsarv

Granskad: ‎den ‎30‎ ‎oktober‎ ‎2023

Ett världsarv är ovärderligt för mänskligheten och ska skyddas och bevaras för all framtid. Sverige har femton världsarv varav tre har mycket höga naturvärden.

Ett världsarv är ett område, en miljö eller ett objekt som på ett unikt sätt berättar om jordens och människans historia. De är natur- eller kulturminnen som är av enastående universellt värde.

På världsarvslistan finns många av jordens vackraste och mest skyddsvärda naturområden inskrivna. Storslagna Grand Canyon med sina svindlande, bråddjupa raviner, de omskrivna Galápagosöarna med sitt fantastiska djurliv, de spektakulära Victoriafallen och Stora Barriärrevet med sin unika biologiska mångfald som breder ut sig mil efter mil under vattenytan är några exempel.

Världsarv i Sverige

UNESCOs världsarvslista ger alla världsarv samma status – områden av enastående universellt värde och omistliga för mänskligheten. Sverige har femton världsarv:

Birka och Hovgården

Drottningholms slottsanläggning

Engelsbergs bruk, Fagersta

Falun och Kopparbergslagen

Gammelstads kyrkstad, Luleå

Grimeton radiostation, Halland 

Hansestaden Visby, Gotland

Hällristningsområdet i Tanum

Hälsingegårdarna

Höga Kusten, Ångermanland

Laponia, Lappland

Skogskyrkogården, Stockholm

Struves meridianbåge

Södra Ölands odlingslandskap

Örlogsstaden Karlskrona

Två av dessa är utsedda för sina mycket höga naturvärden; Laponia i Lappland och Höga Kusten vid Bottenhavet. Södra Ölands odlingslandskap är utpekat på grund av kulturlandskapet men har även  ett innehåll av mycket höga naturvärden. Världsarvet Laponia är också utpekat för kulturvärden kopplade till renskötseln och spåren av tidigare brukare.

Om de svenska världsarven (raa.se)

Guide till världsarven (publikation på raa.se)