Filmer

Granskad: ‎den ‎14‎ ‎juni‎ ‎2024

Här samlar vi filmer från Naturvårdsverket som helt eller delvis handlar om vilda pollinatörer och pollinering.

Våra vilda pollinatörer är hotade

Tänk om de vilda pollinatörerna försvann. Vad skulle det innebära för oss och vår livsmedelsförsörjning? Pollinatörer är till exempel nödvändiga för jordbrukare och fruktodlare. Men vi förstör deras livsmiljöer när vi till exempel rationaliserar bort blomrika ängar eller använder kemiska växtskyddsmedel. Så de behöver vår hjälp nu. I filmklippet får du veta vad du kan göra för att hjälpa de vilda pollinatörerna. Film från 2021.

Youtube video

Stötta vilda pollinatörer - Filmer från Nybro kommun

De vilda pollinatörerna behöver hjälp för att inte utrotas. Vad kan kommunerna göra för att hjälpa dem? Här berättar Nybro kommun i Småland om flera olika åtgärder som de genomfört för att förbättra de vilda pollinatörernas livsmiljöer och tillgång på föda. Filmer från 2021.

Youtube video
Youtube video

Om skogens ekosystemtjänster varav en är pollinering

Pollinering, markens bördighet och skogens olika livsmiljöer är exempel på de stödjande ekosystem som skogen bidrar med. I filmen får du se exempel på hur skogen kan brukas på ett hållbart sätt för att bevara de biologiska värdena och säkerställa skogens ekosystemtjänster som är viktiga för oss människor. Film från 2019.

Youtube video

Åtgärder för rödlistade fjärilar

Fjärilar är en av våra viktiga vilda pollinatörer. I den kalkrika Jämtkrogen, ett stort landområde i Jämtland och Västernorrlands län, finns det ovanligt många sällsynta och rödlistade fjärilar. För att skapa en bra livsmiljö har man där gjort åtgärder som att gräva fram näringsrik mineraljord för att gynna växter som fjärilarna tycker om. Film från 2018.

Youtube video

Varför är biologisk mångfald och ekosystemtjänster viktiga för människan?

Enligt en rapport från IPBES om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystemtjänster är fler arter än någonsin i mänsklighetens historia hotade av utrotning. Den här kortfilmen handlar om tillståndet för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna, däribland pollinering, och varför de är så viktiga för människans välfärd. Film från 2020.

Youtube video

Grön infrastruktur - odlingslandskapet

När sammanhängande och blommande ängsmarker, betesmarker etcetera som fanns i det traditionella odlingslandskapet minskar så försvinner också den biologiska mångfalden och de rika miljöerna där insekter och djur lever, sprids och förökar sig i. Dessa förändringar har lett till att många arter som till exempel pollinatörer inte längre kan överleva i de små och glest belägna gräsmarkerna. Men med hjälp av grön infrastruktur kan vi bevara och stärka odlingslandskapets växt- och djurarter. Film från 2019.

Youtube video