Delta i plastsamordningen

Du kan delta i plastsamordningen genom att anmäla dig till informationsutskick, ingå i referensgrupper eller delta i seminarier.

Nationell plastsamordning ska verka för att skapa samverkan och driv hos aktörer som arbetar för en hållbar plastanvändning. Vi ska också samla in och sprida kunskap. Vi jobbar därför bland annat med informationsspridning, med riktade seminarier och projekt. För att kunna hitta aktörer som är intresserade av våra olika aktiviteter behöver vi ha ett brett kontaktnät. 

I formuläret nedan kan du anmäla ditt intresse att vara med och bidra till omställningen. Fyll i vilka aktiviteter du är intresserad av och inom vilka områden du har ditt fokus för att vi ska kunna rikta våra utskick på bästa sätt.

Utskick som kan komma är till exempel information om rapporter, inbjudningar till seminarier eller förfrågningar att ingå i en referensgrupp knutet till något projekt. 

Anmäl intresse till plastsamordningen