Stöd till dig som arbetar med grön infrastruktur

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Här finns presentationer och filmer att använda som stöd i ditt arbete med grön infrastruktur.

Grön infrastruktur i odlingslandskapet – hur kan en rådgivare bidra?

Det här materialet ska inspirera, stärka dialogen och ge verktyg för rådgivning om odlingslandskapet/lantbruk kopplat till grön infrastruktur. Det presenterades under ett webbinarium som Naturvårdsverket och Jordbruksverket arrangerade i april 2021.

Grön infrastruktur i odlingslandskapet - Naturvårdsverket (pdf, 2 MB)

Habitatnätverk - Ola Olsson (pdf, 3 MB)

Pilotprojekt i Dalarna - Sarah Lagerberg och Jens Montelius Risberg (pdf, 3 MB)

GI och rådgivning i Jönköping - Johanna Petersson och Marielle Gustafsson (pdf, 2 MB)

Gärdefjärden - Hanna Lindgren (pdf, 2 MB)

Grön infrastruktur och kommunal verksamhet

Naturvårdsverket har arrangerat tre webbinarier på temat grön infrastruktur och kommunal verksamhet. Webbinerierna spelades in och finns att titta på och ha som stöd.

Åtgärder för grön infrastruktur på kommunal nivå

Grön infrastruktur och strategiskt fysisk planering

Den här filmen sätter fokus på strategisk fysisk planering och dess koppling till grön infrastruktur. Här finns information om hur grön infrastruktur kan implementeras i kommunal planering, information om kommande vägledning för grönplanering samt vikten av ekosystemtjänster i planering. Inspelningen är från november 2020.

Inspelning från webbinariet Grön infrastruktur och strategiskt fysisk planering

Grön infrastruktur och ekologiska analyser i fysisk kommunal planering

I filmen ges en översiktlig bild om ekologiska analyser i grön infrastruktur-sammanhang samt information om hur analyser för grön infrastruktur kan implementeras i kommunal planering. Inspelningen är från mars 2021.

Inspelning av webbinariet Grön infrastruktur och ekologiska analyser i fysisk kommunal planering