Sveriges zonindelning för luftkvalitet

Enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv ska övervakningen av luftkvalitet ske inom bestämda zoner, som täcker in hela landets yta. Sverige har delats in i sex zoner.

Sveriges sex zoner för utvärdering av luftkvalitet enligt luftkvalitetsdirektiven är Norra Sverige, Mellersta Sverige, Södra Sverige, Stockholms tätortsområde, Göteborgs tätortsområde och Malmös tätortsområde.

sveriges-zonindelning.png

Tabellen visar de olika zonerna och vilka län/kommuner som ingår, typ av zon samt antalet invånare och zonernas yta.

Zonindelning
Zon Zonnamn Ingående län/kommuner Typ av zon Antal invånare år 2020 (miljoner)1 Yta (km2)1
SW1 Norra Sverige Norrbotten (BD), Västerbotten (AC), Västernorrland (Y), Jämtland (Z), Dalarna (W), Gävleborg (X) Övrig 1,474 290 647
SW2 Mellersta Sverige Värmland (S), Örebro län (T), Västmanland (U), Uppsala (C), Stockholms län utom zon 4 (AB), Södermanland (D), Östergötland (E) Övrig 2,350 69 344
SW3 Södra Sverige Västra Götaland utom zon 5 (O), Jönköping (F), Kalmar (H), Gotland (I), Kronoberg (G), Halland (N), Blekinge (K), Skåne utom zon 6 (M) Övrig 3,047 81 762
SW4 Stockholms tätortsområde Kommunerna Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Salem, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Tyresö, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker Tätortsområde 2,063 2 755
SW5 Göteborgs tätortsområde Kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö Tätortsområde 0,866 2 002
SW6 Malmös tätortsområde Kommunerna Burlöv, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp, Vellinge Tätortsområde 0,581 925
Totalt 10,38 447 435

1 Källa: Statistiska centralbyrån

Luftkvaliteten inom varje zon ska klassificeras enligt särskilda utvärderingströsklar som, tillsammans med befolkningsmängder, reglerar den omfattning av kontroll (till exempel kravet på antal mätstationer) som ska utföras i zonen enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv. Klassificeringen ska ses över åtminstone vart femte år och uppdaterades för Sverige under 2019.

Rapport med den senaste klassificeringen av Sveriges zoner enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv (pdf hos Eionet)

Ansvaret för att kontrollera luftkvaliteten inom Sverige ligger främst på kommunerna. Enligt den svenska lagstiftningen är kommunerna inte bundna till att utvärdera luftkvalitet inom dessa zoner. Kommunerna får istället välja att antingen utföra arbetet själva eller samverka med andra.

Zonerna används framförallt för utvärdering av marknära ozon inom Naturvårdsverkets luftövervakningsprogram samt för rapportering och uppföljning av luftkvalitet i enlighet med direktivens krav.