Prat om klimat

Granskad: ‎den ‎13‎ ‎november‎ ‎2023

Hur kan du som konsument minska din klimatpåverkan? Podcastserien ”Prat om klimat” från Naturvårdsverket ger tips och inspiration. Poddarna riktar sig till alla som vill veta mer om hur man kan leva klimatsmart i vardagen.

Prat om klimat – maten

I det här avsnittet får en fyrabarnsfamilj råd och tips om hur de kan gå tillväga för att ändra sitt beteende och sina matvanor. Frågorna som familjen ställer sig är många. Vad ska man äta och vilka alternativ är bäst för att minska sin klimatpåverkan? På plats hos familjen finns en kock som vägleder familjen tillsammans med Naturvårdsverkets Anita Lundström.

Prat om klimat – vardagsresorna

Naturvårdsverket ger klimatinspiration om de korta resorna – med och utan bilen. Vi får följa föräldrar och barn i en vandrande skolbuss, vi testar tekniken i en elbil och vi hör hur några personer från Tolg utanför Växjö gjort en app för att kunna samåka. Vilka möjligheter finns att minska klimatutsläppen? Naturvårdsverkets Per Wollin ger tips och exempel. Från Avesta berättar Magnus Hellstrand vad en energi- och klimatrådgivare gör.

Prat om klimat – semestern

En tvåbarnsfamilj ska på semester och funderar på sitt klimatavtryck. Kan man flyga med gott samvete när man vet om klimateffekterna? Naturvårdsverkets Mats Björsell resonerar med familjen om olika sätt att bidra till minskade klimatutsläpp. Vad är höghöjdseffekter och vilka klimatsmarta tips finns?