Vad du kan få stöd för genom Klimatklivet

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juni‎ ‎2024

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av investeringar som ger hög klimatnytta.

Investeringar inom många olika områden kan få stöd från Klimatklivet, till exempel för att byta till förnybara bränslen, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. Det viktiga är att åtgärden bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och att den inte kan genomföras utan finansiellt stöd.

Klimatklivet ser positivt på projekt som bidrar till teknikspridning eller marknadsintroduktion. Pilotprojekt, demoanläggningar och förstudier kan dock inte få stöd.

Vilka investeringar kan beviljas pengar?

Här nedan hittar du exempel på områden och åtgärder som kan få stöd från Klimatklivet.

Vätgas 

Tankstationer för vätgas, produktion av vätgas till tunga transporter, flyg, sjöfart och industri, distributionslager, investeringar för att använda vätgas inom industrin, vätgasdrivna fordon och fartyg

Jordbruk

Byte till förnybar energi för uppvärmning av spannmålstorkar och stallar, elektrifiering av arbetsmaskiner, produktion av biogas från gödsel, elproduktion från biogas.

Laddstationer för personbilar, lastbilar och bussar

Publika laddstationer för elfordon – elbilar, ellastbilar, elbussar och andra fordon.

Fossilfria lösningar för sjöfart, flyg och tunga transporter

Godsterminaler, industrispår, elanslutning för färjor, laddstationer för elbussar, elflygplan, ellastbilar och inköp av biogasfordon.

Cirkulära flöden

Anläggningar för återvinning av textil, plast, grön betong eller andra material, produktion av biokol. 

Byte till fossilfritt bränsle

Biobränslepannor, fjärrvärmenät, ny processteknik och andra investeringar för användning av förnybara bränslen

Överskottsvärme och energieffektivisering

Återvinning av överskottsvärme, infrastruktur såsom fjärrvärmenät och rörledningar för biogas

Biogas, biodrivmedel och elektrobränslen

Produktion av biogas och andra biodrivmedel samt produktion av flytande biodrivmedel från restprodukter.

Lär dig mer

Förutsättningar för stöd

Här kan du läsa mer om de förutsättningar du behöver ha koll på när du gör en ansökan till Klimatklivet.

Läs mer om förutsättningar för stöd
Kvinna med gul arbetshjälm tittar på en man i orange reflexjacka

Översikt av samtliga beviljade projekt i Klimatklivet

Logotyp, EU