Minskade utsläpp inom jordbruket

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎mars‎ ‎2024

Inom jordbruket finns många olika typer av klimatinvesteringar som kan få stöd från Klimatklivet. Hittills har 842 åtgärder fått stöd för att minska utsläppen av växthusgaser.

Investeringar i ny teknik inom jordbruket bidrar till att fossila bränslen kan ersättas med biobränslen eller el. Detta är viktiga steg för en mer klimatsmart och hållbar livsmedelsproduktion. Omställningsåtgärderna stärker ofta svenska lantbrukares konkurrenskraft samtidigt som de leder till en minskad sårbarhet i livsmedelskedjan. 

Resultat

  • 842 aktörer har beviljats stöd.
  • Tillsammans förväntas de minska utsläppen med 235 000 ton koldioxid per år. 

Åtgärderna inom jordbruket finns inom många av de områden som Klimatklivet ger stöd till. Den vanligaste åtgärden är att byta från fossila bränslen till förnybar energi i de pannor som används för att torka spannmål eller värma upp stallar och växthus. Allt fler lantbrukare får också stöd för elektrifiering till exempel genom att byta till eldrivna alternativ för foderhantering, utgödsling, bevattning och strömaskiner. 

Det är också vanligt att ta tillvara gödsel och producera biogas. En populär åtgärd är också att producera el från biogasen vilket gör att många gårdar kan bli självförsörjande på el. Biogasen kan också uppgraderas till fordonsgas som gör det möjligt för andra aktörer att använda förnybara bränslen istället för fossila. 

Tillsammans bedöms åtgärderna inom jordbruket minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med 235 000 ton koldioxid per år. 

Klimatklivet

Biogas gör lantbruk självförsörjande på el

Fröstorps mjölk i Västergötland har fått stöd från Klimatklivet för att producera el från biogas. Genom en ny biogasanläggning kommer de att bli helt självförsörjande på el.

Biogas från gödsel gör lantbruk självförsörjande (sverigesmiljomal.se)
Lantbrukare
Klimatklivet

Eldriven fodervagn gav klimatnytta

En eldriven fodervagn underlättar det dagliga arbetet på gården för Marie Larsson, som driver ett familjejordbruk i Värmland.

Eldriven fodervagn gav klimatnytta (sverigesmiljomal.se)
Youtube video
Logotyp, EU