Resultat från olika områden

Klimatklivet har beviljat 13 miljarder kronor i investeringsstöd till 5 102 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 2,6 miljoner ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.

Logotyp, EU