Resultat från olika områden

Klimatklivet har beviljat 10,2 miljarder kronor i investeringsstöd till 4 549 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 2,2 miljoner ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.