Resultat från olika områden

Klimatklivet har beviljat 7,3 miljarder kronor i investeringsstöd till 3 728 lokala klimatåtgärder runt om i landet. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 1,9 miljoner ton växthusgaser per år. Här kan du läsa mer om vilka resultat som uppnåtts.