Resultat för Klimatklivet

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Genom Klimatklivet bidrar vi till att minska utsläppen av växthusgaser. Här kan du läsa om resultaten.

Antal beviljade ansökningar

Till och med den 11 oktober 2021 har Klimatklivet beviljat 3 935 ansökningar. Hur de fördelar sig mellan olika kategorier ser du i diagrammet nedan. Det går nu även att söka åtgärder per kommun i listan på beviljade ansökningar nedan.

Beviljade ansökningar från Klimatklivet – fördelade per län, per åtgärdskategori och per kommun (Observera att excel-filen innehåller två flikar) (xlsx 803 kB)

   Minskade utsläpp

   Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 1,5 miljoner ton, under den tid som åtgärderna är i funktion (i genomsnitt 16 år). Största delen av utsläppsminskningen, 70–90 procent, sker i Sverige.

   Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella förändringar som finns kvar i många år framöver, bortom de 16 år som beräknas vara åtgärdernas genomsnittliga livslängd.

     1,82▾
     kilo CO2e/investeringskrona

     Genomsnittlig minskning

     Utsläppsminskning per investeringskrona är i genomsnitt 1,82 kilo koldioxidekvivalenter under åtgärdernas livslängd. Den genomsnittliga livslängden är 16 år.

     Summa för investeringarna

     Pengar från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Den största delen av investeringskostnaden för de olika åtgärderna står företaget eller organisationen som söker för. Klimatklivets del av finansieringen är i genomsnitt 44 procent. Hittills har totalt 17,8 miljarder kronor investerats av lokala aktörer och Naturvårdsverket tillsammans.

     Rapportering och utvärdering av Klimatklivet

     Resultat av Klimatklivet rapporteras löpande genom årliga lägesbeskrivningar till regeringen. Det är viktigt att vi som myndighet granskas, särskilt i sammanhang när stora summor skattepengar fördelas. Klimatklivet har utvärderats på olika sätt, både av WSP på Naturvårdsverkets initiativ och genom fristående externa utvärderingar.

     Enligt den senaste utvärderingen av WSP från 2020 bedöms fyra femtedelar av utsläppsminskningarna från klimatklivsåtgärderna vara additionella, det vill säga att stödet gett en bidragande effekt på utsläppsminskningen. Merparten av alla åtgärder hade inte genomförts alls utan stöd.

     En större utvärdering av hela Klimatklivet, enligt EU-kommissionens krav, tar sikte på slutåret 2026. Utvärderingsplanen godkändes av EU-kommissionen 2020.

     Läs mer