Klimatklivet ger stöd till investeringar för en fossilfri industri

Granskad: ‎den ‎26‎ ‎januari‎ ‎2024

Industrin står för en dryg tredjedel av Sveriges utsläpp. Det är avgörande att kraftigt minska dessa utsläpp för att nå målet om nettonollutsläpp till 2045. Mindre industrier i flera branscher har stor potential att bidra till att målet uppfylls genom att fasa ut fossila bränslen och effektivisera energianvändningen.

Företag som genomför en energikartläggning kan systematiskt arbeta med att energieffektivisera sin verksamhet och konvertera från fossila till förnybara energikällor. Klimatklivet ser gärna satsningar på förnybara energikällor som till exempel biobränsle i pannor för industriella processer eller uppvärmning av lokaler, att sätta in värmeväxlare, lagra energi, nyare utrustning såsom värmepumpar, ventilationssystem och ugnar i industriprocesser samt modern styr- och reglerutrustning.

masma48292-maskot-johner-RF-960x540.jpg

Vilka kan ansöka?

Företag, kommuner, regioner och organisationer kan söka medel för att genomföra investeringen. Stödet kan exempelvis gå till:

  • Små och medelstora industriföretag i alla branscher.
  • Leverantörer av energitjänster/produkter.
  • Fastighetsägare.
  • Installatörer, entreprenörer, konsulter och tillverkare.

Sveriges äldsta tunnbrödstillverkare, Mjälloms Tunnbröd, är ett av många små och medelstora företag som nu byter uppvärmningslösning från oljepanna till bergvärme. En åtgärd som inte bara är bra för klimatet utan också sparar tid och energi.

Från oljepanna till bergvärme för Mjälloms Tunnbröd

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd för grön omställning? Här hittar du samlad information om Klimatklivet.

Läs mer om Klimatklivet
Klimatklivets logotyp
Logotyp, EU