Biokol är en viktig resurs för omställning

Granskad: ‎den ‎18‎ ‎januari‎ ‎2024

Biokol har flera klimatnyttor och användningsområden – som jordförbättring för odling, som värmekälla vid produktionen, som biodrivmedel genom biproduktion samt som kolsänka i jorden.

Negativa utsläpp spelar en ökad roll för att minska effekterna av global uppvärmning. Framställning och användning av biokol är ett sätt att skapa negativa utsläpp.

Det finns därmed stor potential i biokolsåtgärder, men framställningen är kostsam och tekniken utvecklas. Med stöd från Klimatklivet kan investeringen återbetala sig snabbare. Utöver negativa utsläpp kan investeringarna bland annat leda till minskad användning av fossila bränslen och bättre skördar.

biokol-sca29019-phia-bergdahl-johner-RF.jpg

Vilka kan ansöka?

Företag, kommuner, regioner och organisationer kan söka medel för att genomföra investeringen. Stödet kan exempelvis gå till:

  • Cirkulära flöden av organiskt restavfall och ersättning av torv och handelsgödsel som jordförbättring.
  • Investeringar i produktion av biokol, under förutsättning att en del av biokolen används inom den egna verksamheten.
  • Aktörer som kan erhålla stöd är exempelvis kommuner, lantbruk, skogsbruk, renhållningsverk, energibolag och handelsträdgårdar.

Ett av företagen som beviljats stöd från Klimatklivet för en biokolsåtgärd är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). De har investerat i en anläggning som tillverkar biokol. NSR tar emot cirka 20 000 ton park- och trädgårdsavfall varje år på sin anläggning i Helsingborg. Nu vill de använda avfallet på ett bättre sätt än att elda upp det.

”Biokol är en framtidsprodukt”

Klimatklivet

Vill du veta mer?

Vill du söka stöd för grön omställning? Här hittar du samlad information om Klimatklivet.

Läs mer om Klimatklivet
Klimatklivets logotyp
Logotyp, EU