Förutsättningar för stöd från Klimatklivet

Lokala och regionala investeringar i olika branscher kan få stöd från Klimatklivet. Den viktigaste grunden för bedömningen är hur hög klimatnyttan beräknas vara. Har du en idé om en ny åtgärd som minskar klimatutsläppen? Klimatklivet ser positivt på nya typer av projekt som minskar utsläppen av växthusgaser.

Vem kan få stöd?

Företag, regioner och landsting, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser – alla typer av organisationer kan få stöd från Klimatklivet. Privatpersoner kan inte få stöd.

Åtgärder som kan få stöd

Åtgärder som har svårt att få stöd

Åtgärder som inte kan få stöd