Fordon och arbetsmaskiner

Granskad: ‎den ‎31‎ ‎maj‎ ‎2024

Klimatklivet beviljar inte längre bidrag till fordon och arbetsmaskiner, med ett undantag.

Klimatklivet får från och med den 27 februari 2024 inte längre bevilja bidrag till personbil, lätt lastbil, lätt buss och buss klass I. Denna förändring kommer från en ändring i Klimatklivsförordningen.

Klimatklivet får heller inte ge stöd till åtgärder som är berättigade till stöd från Klimatpremien och Elbusspremien, två stödsystem hos Energimyndigheten. 

Exempel på sådana åtgärder är; bussar i kollektivtrafik, lätta lastbilar på el eller vätgas, tunga lastbilar på el, vätgas, hybrid eller biogas samt även motorredskap eller traktorer med nettoeffekt på minst 15 kW som går på el, vätgas eller annat biodrivmedel som inte kan drivas i motorer som kan drivas av fossila bränslen.

Ett undantag

Det finns ett undantag och det är arbetsmaskiner med en nettoeffekt under 15 kW. För dessa arbetsmaskiner kan du fortfarande söka stöd via Klimatklivet.

Frågor och kontakt

Vid osäkerhet kring om er åtgärd omfattas av Klimatklivet eller Klimatpremien är ni välkomna att kontakta oss. 

Du kan nå Klimatklivets handläggare på telefon vardagar mellan kl. 09.00–12.00.

Naturvårdsverkets kundtjänst har öppet vardagar mellan kl. 08.00–16.30

Ring: 010-698 10 00
E-posta: kundtjanst@naturvardsverket.se

Bidrag från Klimatpremien

Läs mer om Klimatpremien som du kan ansöka om hos Energimyndigheten:

Klimatpremien (energimyndigheten.se)